Print This Post

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tuyển dụng

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia có nhu cầu tuyển dụng 04 cán bộ hợp đồng. Cụ thể như sau:

1. Cán bộ quản lý khoa học: 01

Yêu cầu trình độ

 • Tốt nghiệp đại học hệ chính quy khối ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật từ loại khá trở lên; Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Toán, Tin;
 • Ngoại ngữ: Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 3 (B1) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương);
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên ứng viên sử dụng các phần mềm liên quan đến thống kê.

Yêu cầu cụ thể tải tại đây.

2. Cán bộ quản lý tín dụng và quản lý khoa học: 01

Yêu cầu trình độ

 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế,… từ loại khá trở lên;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 3 (B1) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Yêu cầu cụ thể tải tại đây

3. Cán bộ Tổng hợp: 01

Yêu cầu trình độ

 • Tốt nghiệp đại học hệ chính quy khối ngành Hệ thống thông tin quản lý, Kế toán – Tài chính;
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 3 (B1) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương);
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, (ưu tiên ứng viên sử dụng các phần mềm liên quan đến thống kê).

Yêu cầu cụ thể tải tại đây.

4. Cán bộ Công nghệ thông tin

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học/Sinh viên tốt nghiệp năm 2019 hệ chính quy khối ngành Công nghệ thông tin, Toán Tin, Điện tử viễn thông,…

Yêu cầu cụ thể tải tại đây.

5. Hồ sơ bao gồm

 • Đơn xin việc (Ghi rõ vị trí ứng tuyển);
 • Bản scan bằng tốt nghiệp và chứng chỉ liên quan;
 • Bản tóm tắt lý lịch (CV) mô tả quá trình học tập, làm việc và kỹ năng cá nhân.

6. Địa chỉ nộp hồ sơ

Quỹ Phát triển khoa học công nghệ – địa chỉ số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội.

Hồ sơ được gửi đến địa chỉ email: duongthuy@most.gov.vn.

Thông tin liên hệ: Dương Thị Thúy – 02439367750 máy lẻ 601.

7. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 6 – 22 tháng 5 năm 2019.