Print This Post

Thông báo điều chỉnh phương thức tiếp nhận hồ sơ Chương trình NCCB trong KHTN&KT đợt 1/2021

Do thời hạn thu hồ sơ chương trình NCCB trong KHTN&KT sắp kết thúc, dự kiến số lượt nhà khoa học đến nộp hồ sơ (bản giấy) tại Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia sẽ tăng cao. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), để hạn chế việc tụ tập đông người tại nơi nộp hồ sơ đăng ký đề tài, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xin thông báo:

Không tiếp nhận hồ sơ đối với chương trình NCCB trong KHTN&KT trực tiếp tại Văn phòng Quỹ từ ngày 22/6/2021. Hồ sơ bản giấy gửi qua đường bưu điện (ngày nộp hồ sơ tính theo dấu bưu điện).

Mọi vấn đề cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:

– Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Văn phòng Quỹ: 0243 936 7750 – số máy lẻ 0, 601, 608;

– Bộ phận Công nghệ thông tin: 0243 936 7750 – số máy lẻ 801 hoặc 802.

Đề nghị các nhà khoa học lưu ý, chuẩn bị hồ sơ theo thông báo của Quỹ để đảm bảo hồ sơ hợp lệ, đưa vào đánh giá, xem xét tài trợ. Đối với các hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ gửi thông tin (qua email) tới chủ nhiệm đề tài (trước 20/7/2021) để chủ nhiệm đề tài biết và chủ động hoạt động nghiên cứu.

Xin trân trọng thông báo để các nhà khoa học được biết và phối hợp thực hiện./.

Tin: Văn phòng Quỹ