Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chương trình NCCB trong KHXH&NV năm 2020 đợt II

Dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra tiếp tục có diễn biến phức tạp, để đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ chương trình NCCB trong KHXH&NV, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xin thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký đề tài như sau:

1. Gia hạn thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 07/4/2020 (Thứ Ba).

2. Hồ sơ bản giấy gửi qua đường bưu điện (ngày nộp hồ sơ tính theo dấu bưu điện). Quỹ sẽ tạm thời không tiếp nhận hồ sơ NCCB KHXH&NV đợt này tại Văn phòng Quỹ từ hôm nay, 30/3/2020.

Thông báo nộp hồ sơ xem tại đây.

Mọi vấn đề cần hỗ trợ khi sử dụng hệ thống trực tuyến OMS vui lòng gửi tới BP CNTT: it.nafosted@most.gov.vn.

Xin trân trọng thông báo để các nhà khoa học được biết và bổ sung/hoàn thiện hồ sơ nộp tới Cơ quan điều hành Quỹ theo thời hạn mới.

+100%- 🖶 In