Print This Post

Thông báo gia hạn tiếp nhận hồ sơ Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO năm 2020

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO năm 2020 và theo kế hoạch ban đầu, NAFOSTED dự kiến kết thúc tiếp nhận hồ sơ vào 17h00 ngày 18/05/2020 (Thứ Hai).

Tuy nhiên, do điều kiện dịch Covid-19, NAFOSTED và FWO quyết định gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ nêu trên.

Hạn cuối tiếp nhận thu hồ sơ: 17h00 ngày 02/06/2020 (Thứ Ba).

Chi tiết về hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia chương trình xin xem tại thông báo đã đăng tải trước đó tại đường link: https://nafosted.gov.vn/thong-bao-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-chuong-trinh-hop-tac-song-phuong-nafosted-fwo-nam-2020/.

Tin: Nguyễn Hải Yến

Bài viết liên quan