Print This Post

Thông báo về việc Báo cáo giữa kỳ và cấp kinh phí đợt tiếp theo (KHTN-2011)

Theo Quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp tiếp kinh phí đợt tiếp theo cho các đề tài đã được phê duyệt tài trợ năm 2010 và các đề tài từ năm 2009 có thời gian thực hiện 36 tháng, Quỹ đề nghị chủ nhiệm đề tài lập báo cáo giữa kỳ về tiến độ và kết quả thực hiện đề tài và gửi cho Quỹ.

Báo cáo gửi đến Quỹ thông qua 2 bước:

1. Truy cập vào hệ thống quản lý online của quỹ: www.nafosted.gov.vn/oms_ns thông qua tài khoản cá nhân đã được thông báo, chuẩn bị báo cáo theo mẫu và hướng dẫn trên hệ thống, gửi cho Quỹ trực tiếp qua mạng.
2. In 01 bản báo cáo vừa hoàn thành nói trên, lấy xác nhận của Cơ quan chủ trì đề tài và gửi đến Quỹ (38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Để sớm cấp được kinh phí, đề nghị chủ nhiệm đề tài gửi báo cáo trước 30/10/2011.

Xem các mẫu báo cáo tại đây:Mẫu báo cáo định kỳ;

Mẫu báo cáo sử dụng kinh phí.