Print This Post

Thông báo về việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ đăng ký đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020 – đợt 1

Do việc xem xét và phê duyệt Danh mục tài trợ đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2019 – đợt 2 kéo dài, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xin thông báo về việc lùi thời hạn nộp hồ sơ đăng ký đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2020 – đợt 1 tới ngày 20/1/2020 (Thứ Hai).

Trong 2 ngày 06-7/1/2020, hệ thống quản lý thông tin trực tuyến OMS xuất hiện sự cố truy cập trong quá trình tiếp nhận hồ sơ do lỗi máy chủ từ nhà cung cấp Viettel. Dự kiến sự cố sẽ được khắc phục vào chiều ngày 07/1/2020.

Xin trân trọng thông báo để các nhà khoa học được biết và bổ sung/hoàn thiện hồ sơ để nộp tới Cơ quan điều hành Quỹ theo thời hạn mới.

Tin: Phòng KHTN&KT (Trương Thị Thanh Huyền)