Print This Post

Thông báo kết quả điểm sát hạch xét tuyển viên chức Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia năm 2019

Căn cứ Kết luận tại phiên họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia ngày 30/12/2019;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kết quả điểm sát hạch xét duyệt tuyển viên chức Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Vị trí công việc dự tuyển

Kết quả điểm

kiểm tra sát hạch

Ghi chú

Điểm phỏng vấn

Điểm ưu tiên

Tổng điểm

01

Vũ Văn Cương

1981

Công nghệ thông tin

0

0

0

Vắng

02

Lê Thị Phương Dung

1985

Quản lý khoa học

65.25

0

65.25

03

Lý Thị Thu Hằng

1991

Hành chính

29

5

34

04

Dương Thùy Linh

1990

Kế toán

80.5

0

80.5

05

Hồ Nguyễn Linh Nhâm

1992

Hành chính

94.25

0

94.25

06

Phạm Thị Nương

1990

Công nghệ thông tin

94.75

0

94.75

07

Trịnh Thu Quỳnh

1989

Kế toán

94

0

94

08

Nguyễn Đức Thanh

1979

Quản trị

86.25

0

86.25

09

Dương Thị Thúy

1987

Hành chính

94.75

0

94.75

10

Trần Thị Thu Thủy

1981

Kế toán

33

5

38

11

Vũ Thị Quỳnh Trang

1989

Truyền thông

93

0

93

12

Nguyễn Thành Trung

1993

Công nghệ thông tin

76.25

0

76.25

13

Hoàng Thanh Vân

1991

Hợp tác quốc tế

94.75

0

94.75

14

Bùi Duy Vương

1991

Quản lý khoa học

83.75

0

83.75

Tin: TCCB (Lê Ngọc Bích)

Bài viết liên quan