Print This Post

Thứ trưởng Trần Hồng Thái làm việc với Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia

Ngày 23/10/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ đã ký Quyết định số 2048/QĐ-BKHCN về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ KH&CN, theo đó Thứ trưởng Trần Hồng Thái được phân công phụ trách Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

Tại Quyết định số 2545/QĐ-BKHCN ngày 9/11/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ đã giao Thứ trưởng Trần Hồng Thái đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ngày 02/11/2023, Thứ trưởng Trần Hồng Thái đã có buổi làm việc với Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Quỹ). Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Vụ Kế hoạch – Tài chính, Khoa học xã hội nhân văn và tự nhiên, Hợp tác quốc tế của Bộ KH&CN. Về phía Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia có các đồng chí Lãnh đạo Cơ quan điều hành (CQĐH), đại diện Ban Kiểm soát và các cán bộ CQĐH Quỹ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Phạm Đình Nguyên, Giám đốc CQĐH Quỹ đã báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động của Quỹ, cả giai đoạn từ khi thành lập đến nay và các nhiệm vụ, hoạt động chính trong năm 2023. Bên cạnh việc báo cáo những kết quả tích cực đã đạt được, Giám đốc CQĐH Quỹ cũng nêu lên một số tồn tại, vướng mắc về hành lang pháp lý cũng như một số bất cập bộc lộ sau 15 năm vận hành các chương trình tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu khoa học của Quỹ. Giám đốc CQĐH Quỹ mong muốn Lãnh đạo Bộ cùng lãnh đạo các cơ quan trong Bộ quan tâm, ủng hộ, có ý kiến để Quỹ hoàn thiện đề xuất về hành lang pháp lý đối với Quỹ, trình Lãnh đạo Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2023.

Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo các Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Khoa học xã hội nhân văn và tự nhiên, Vụ Hợp tác quốc tế đã có ý kiến về các hoạt động của Quỹ trong giai đoạn vừa qua, nhìn chung đều đánh giá các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ được triển khai hiệu quả trong nhiều năm, có đóng góp rất tích cực vào kết quả nghiên cứu KHCN của Việt Nam. Trong ba năm gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong triển khai hoạt động khi cơ chế quản lý có những điều chỉnh cùng dịch Covid-19 xuất hiện nhưng Quỹ vẫn nỗ lực thích ứng và tiếp tục triển khai các hoạt động tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia tổ chức thành công Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, thu hút tốt nguồn lực nước ngoài cho KHCN của Việt Nam.


Thứ trưởng Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Hồng Thái đánh giá cao mô hình tổ chức và hiệu quả hoạt động của Quỹ thời gian qua. Đối với các công việc trước mắt, trong công tác xét chọn tài trợ nghiên cứu Thứ trưởng lưu ý CQĐH Quỹ quan tâm đến các đặc thù ngành, đánh giá kỹ các nhóm nghiên cứu, các tổ chức chủ trì, đảm bảo tài trợ hiệu quả, đồng thời các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài Quỹ tài trợ chấp hành nghiêm quy định về chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ của đất nước, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học; Đối với công tác quản lý của Quỹ Thứ trưởng đề nghị CQĐH Quỹ rà soát, xem xét kiện toàn các HĐKH của Quỹ nếu cần thiết, chuẩn bị tổ chức họp HĐQL Quỹ phiên thứ 9. Trong giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng Trần Hồng Thái đề nghị Quỹ tiếp tục rà soát các vướng mắc, đề xuất cơ chế phù hợp cho hoạt động của Quỹ, hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động quản lý, đảm bảo việc vận hành tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu đúng theo cơ chế Quỹ. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị trong Bộ KH&CN có liên quan phối hợp với Quỹ, đề xuất phương án để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Quỹ trong giai đoạn tiếp theo./.

Tin: NAFOSTED