Print This Post

Thông báo thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về dịch vụ hành chính

Với mục đích đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính để hỗ trợ các tổ chức KH&CN và nhà khoa học đang thực hiện đề tài do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ, Quỹ thực hiện khảo sát mức độ hài lòng về các thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ.

Các chương trình tài trợ, hỗ trợ được tiến hành khảo sát đợt này bao gồm Nghiên cứu cơ bản (lĩnh vực Khoa học Tự nhiên & Kỹ thuật, Khoa học Xã hội & Nhân văn), Nghiên cứu ứng dụng, Đột xuất, Tiềm năng, Hợp tác song phương. Nội dung khảo sát bao gồm đánh giá vê tìm hiểu thông tin, tiếp cận dịch vụ; thủ tục quản lý khoa học; thủ tục tài chính của các chương trình tài trợ, hỗ trợ.

Kính mong các chủ nhiệm đề tài, thành viên thực hiện tham gia, phản hồi kháo sát. Ý kiến phản hồi của các nhà khoa học sẽ giúp đánh giá và làm cơ sở để cải tiến, hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ.

Thông tin thực hiện khảo sát được gửi trực tiếp qua email của Chủ nhiệm đề tài. Trong quá trình thực hiện, nếu cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ: Chị Phạm Thị Nương – nuongpt@most.gov.vn hoặc số điện thoại: 024.3936.7750, số máy lẻ 605.

Tin: Phạm Thị Nương