Văn bản Quỹ

Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành  
QĐ 256/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản và hướng nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

20/12/2019 Tải về
 QĐ 251/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Ban hành Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

11/12/2019 Tải về
QĐ 151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED

Ban hành Danh mục tạp chí có uy tín năm 2019 áp dụng đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ tài trợ

09/08/2019 Tải về
Kèm theo QĐ 68/QĐ-HĐQLQ-NAFOSTED

Hướng dẫn thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

04/10/2013 Tải về