Hướng dẫn sử dụng chức năng phản biện qua mạng

Chức năng này được các chuyên gia phản biện dùng để đánh giá phản biện các đề tài NCCB trong KHTN.

1. Nhận thư mời đánh giá phản biện
Mỗi chuyên gia sẽ nhận được một email mời tham gia phản biện, trong đó liệt kê danh sách các đề tài đề nghị chuyên gia phản biện. Đối với các chuyên gia chưa có tài khoản trên hệ thống OMS trước đó, hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản và gửi thông tin mật khẩu trong email. Thư mời sẽ có định dạng như trong hình dưới. Nếu chuyên gia đã có tài khoản trên hệ thống OMS, email thông báo sẽ không ghi mật khẩu.

2. Đăng nhập vào hệ thống OMS và xác nhận đồng ý phản biện
Để xem danh mục và thông tin chi tiết của đề tài được mời phản biện, chuyên gia phản biện đăng nhập vào hệ thống OMS sử dụng địa chỉ email và mật khẩu của mình. Sau khi đăng nhập, nhà khoa học được mời phản biện đánh dấu vào mục đồng ý/không đồng ý tương ứng với các đề tài được mời phản biện.
*Lưu ý: Tên đề tài và tóm tắt đã được xử lý để đảm bảo bí mật.

3. Đánh giá đề tài
Sau khi chuyên gia đồng ý đánh giá đề tài, đường link dẫn đến dữ liệu chi tiết của đề tài sẽ được kích hoạt. Khi click vào tên đề tài, chuyên gia sẽ xem được toàn bộ thông tin của đề tài (đơn đăng ký, danh sách thành viên, thuyết minh đề cương). Khi click vào tên thành viên, hệ thống sẽ mở ra lý lịch khoa học của thành viên tương ứng.
Chuyên gia phản biện click vào link “Đánh giá” để bắt đầu đánh giá chi tiết về đề tài.
– Trong quá trình đánh giá, nếu chuyên gia muốn lưu lại thông tin và tiếp tục chỉnh sửa lần sau thì click vào nút “Lưu lại”.
– Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, chuyên gia click vào nút “Gửi tới NAFOSTED” để kết thúc quá trình đánh giá (sau khi gửi, chuyên gia không thể chỉnh sửa phiếu đánh giá)
– Sau khi gửi thành công tới NAFOSTED, chuyên gia in phiếu đánh giá, ký và gửi về Quỹ theo địa chỉ ghi trong email mời phản biện.