HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC THÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Danh sách Hội đồng khoa học ngành Khoa học thông tin và máy tính:
STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức danh trong HĐKH Cơ quan công tác
1 Đặng Quang Á PGS.TS Chủ tịch Viện Công nghệ thông tin
2 Trần Đình Khang PGS.TS Phó chủ tịch ĐH Bách khoa Hà Nội
3 Trần Xuân Nam TS Thư ký khoa học Học viện Kỹ thuật quân sự
4 Hồ Tú Bảo GS.TS Thành viên Viện ĐH Công nghệ – ĐHQGHN
5 Đinh Dũng GS.TSKH Thành viên Viện Công nghệ thông tin – ĐHQGHN
6 Nguyễn Văn Đức TS Thành viên ĐH Bách khoa HN
7 Vũ Như Lân TS Thành viên Viện Công nghệ thông tin
8 Mai Linh TS Thành viên ĐH Quốc tế TPHCM
9 Ngô Đắc Tân GS.TS Thành viên Viện Toán học