HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH: LUẬT HỌC

STT Họ và tên Năm sinh Chuyên ngành Chức danh trong HĐ Cơ quan công tác

1

PGS.TS Vũ Công Giao 1968 Luật Hiến pháp và Luật Nhân quyền Chủ tịch Viện Chính sách công và Pháp luật, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
2 TS. Trần Kiên 1985 Luật dân sự Phó Chủ tịch Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
3 PGS.TS Nguyễn Bá Bình 1979 Luật thương mại quốc tế Thư ký

Khoa học

Trường Đại học Luật Hà Nội
4 GS. TS Đỗ Văn Đại 1974 Luật dân sự, Luật thương mại, Trọng tài và Tư pháp quốc tế Thành viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
5 TS. Nguyễn Ngọc Hà 1983 Luật thương mại quốc tế Thành viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
6 PGS.TS Nguyễn Minh Hằng 1976 Luật dân sự, Luật tố tụng Thành viên Học viện Tư pháp
7 PGS. TS Nguyễn Đức Minh 1967 Luật Kinh tế Thành viên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
8 PGS.TS Trần Văn Nam 1966 Luật Kinh tế Thành viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

9

PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa 1972 Luật Nhân quyền Thành viên Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh