Hệ thống nội bộ

Đây là hệ thống nội bộ dành riêng cho cán bộ nhân viên Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (CQĐHQ).

Để sử dụng hệ thống này, bạn phải sử dụng máy tính có kết nối mạng nội bộ của CQĐHQ và có tài khoản tương ứng của các ứng dụng.

Hệ thống quản lý chung của Quỹ PTKH&CN Quốc gia