Print This Post

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2017

Tên gói thầu: “Mua sắm bổ sung trang thiết bị Văn phòng cho Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia”

Tên dự án: “Mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị làm việc cho Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong năm 2017”.

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-NAFOSTED ngày 27/9/2017 của Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Mua sắm bổ sung trang thiết bị Văn phòng cho Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia” thuộc dự án: “Mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị làm việc cho Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong năm 2017”.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

1. Thông tin nhà thầu chỉ định thầu và hợp đồng được trao:

– Tên nhà thầu trúng thầu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ ĐIỆN TỔNG HỢP GEST.

– Địa chỉ: Số 4, Ngõ 14B, Phố Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Giá trúng thầu: 257.510.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm mười nghìn đồng chẵn./..

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2017.

– Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.

STT Danh sách nhà thầu không được lựa chọn Lý do không được  lựa chọn của các nhà thầu
1 CÔNG TY TNHH ANZA – Không đáp ứng được về giá.
2 CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT HÀ NỘI – Không đáp ứng được về giá.