Văn bản do Bộ ban hành

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành  
1 12/2018/TT-BKHCN Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. 31/8/2018 Tải về
2 15/2016/TT-BKHCN

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

30/06/2016 Tải về
3 14/2016/TT-BKHCN

Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

30/06/2016 Tải về
4 01/2015/TT-BKHCN

Ban hành quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu

12/1/2015 Tải về
5 09/2015/TT-BKHCN

Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

15/05/2015 Tải về
6 40/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

18/12/2014 Tải về
7 37/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

12/12/2014 Tải về
8 37/QĐ-BKHCN

Đính chính Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN

14/01/2009 Tải về
9 12/2008/QĐ-BKHCN

Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

04/09/2008 Tải về
10 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN

Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

02/11/2007 Tải về