Print This Post

Hội thảo hướng dẫn kỹ năng viết đề xuất dự án Chương trình Horizon Europe (2021-2027)

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Khoa học – Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 76 (UNGA76 Science Summit), Hội thảo hướng dẫn kỹ năng viết đề xuất dự án Chương trình Horizon Europe (2021-2027) sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến dự kiến từ 09:00 pm -11:00 pm (giờ Việt Nam) trong các ngày 16/9/2021 và 23/9/2021.

Thông tin chi tiết về các Hội thảo, diễn giả, đăng  tham dự (miễn phí), xin truy cập theo dõi tại các đường link dưới đây:

Link tham dự Hội thảo: https://unga76sciencesummit.sched.com/event/kZu0/ref-hy16-research-proposal-writing-workshop

Thông tin diễn giả: https://unga76sciencesummit.sched.com/speaker/sean.mccarthy@hyperion.ie

Chương trình Horizon Europe một trong những dự án được Liên minh Châu Âu sử dụng nhằm triển khai các chính sách của EU. Trong giai đoạn tài trợ hiện tại (2021-2027), hơn 30 chương trình tài trợ, mỗi chương trình này được chia thành các tiểu chương trình. Hội thảo tập trung các nội dung: tổng quan về các Chương trình tài trợ của Liên minh Châu Âu, tổng quan về chương trình Horizon Europe, mạng lưới chiến lược Châu Âu, phương thức đánh giá các dự án thuộc chương trình Horizon Europe, hướng dẫn viết đề xuất dự án chương trình Horizon Europe.