Print This Post

NAFOSTED tiếp tục hỗ trợ nhà khoa học trao đổi ngắn hạn tại Vương quốc Anh trong khuôn khổ chương trình hợp tác với The UK Academies

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đã hoàn tất đánh giá và tiếp tục lựa chọn 03 nhà khoa học đăng ký tham gia chương trình hợp tác NAFOSTED – The UK Academies đợt 2/2019 để hỗ trợ trao đổi nghiên cứu ngắn hạn tại Vương quốc Anh, nâng tổng số hồ sơ đã được NAFOSTED hỗ trợ trong khuôn khổ chương trình lên 32 hồ sơ. Các nhà khoa học đã được lựa chọn hỗ trợ trong đợt này sẽ thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực Sinh học nông nghiệp và Hóa học tại các đơn vị nghiên cứu tại Vương quốc Anh trong thời gian từ 01 đến 06 tháng. Danh sách các nhà khoa học được hỗ trợ bao gồm:

STT Họ và tên Cơ quan công tác Đơn vị thực hiện nghiên cứu tại Vương quốc Anh Thời gian thực hiện nghiên cứu
1 TS Nguyễn Trọng Thiện Trường Đại học Duy Tân Trường Đại học Bath 02 tháng
2 TS Nguyễn Hồng Hải Trường Đại học Lâm nghiệp Trường Đại học Aberdeen, Scotland 01 tháng
3 TS Phạm Thu Thủy Trường Đại học Nha Trang Trường Đại học Cardiff 06 tháng

NAFOSTED cũng sẽ thông báo tiếp nhận thêm các hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, dự kiến vào tháng 4 và tháng 10/2020.

Tin: Hoàng Thanh Vân