Print This Post

Thành lập các Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2022 – 2024

Ngày 14/04/2022, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã ký Quyết định số 27/QĐ-HĐQL-NAFOSTED về việc thành lập các Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2022-2024 (HĐKH). Danh sách chi tiết các HĐKH xem tại đây. Thành viên của các HĐKH là các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu chuyên môn phù hợp trên phạm vi cả nước, đáp ứng các tiêu chí đối với chuyên gia đánh giá quy định tại Điều 7 Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN, được các nhà khoa học cùng ngành tín nhiệm, đề xuất.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia dự kiến tổ chức phiên họp về hoạt động, cảm ơn các thành viên Hội đồng khoa học nhiệm kỳ trước và ra mắt Hội đồng khoa học nhiệm kỳ mới vào tháng 6/2022./.

Phòng KHXH&NV