Print This Post

Thông báo khắc phục sự cố

Kính gửi các chủ nhiệm đề tài, các cơ quan chủ trì, các nhà khoa học.

Hiện tại hệ thống ứng dụng trực tuyến của Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (Nafosted) đang sử dụng dịch vụ server của VDC ONLINE để đảm bảo tính liên tục thông tin và an toàn dữ liệu.

Ngày 29/01/2013 hệ thống dịch vụ bị lỗi dẫn đến các dữ liệu từ ngày 16/01/2013 đến ngày 29/01/2013 bị xóa (cả các phần dữ liệu sao lưu). Một số thông tin của Quỹ trong thời gian này có thể bị gián đoạn. Hiện tại công ty VDC ONLINE đang cố gắng khắc phục sự cố và bảo đảm việc này không xảy ra trong tương lai.

Vậy Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia xin được thông báo về việc này, mong các chủ nhiệm đề tài, các cơ quan chủ trì, các nhà khoa học và toàn bộ độc giả thông cảm. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài cùng phối hợp với Quỹ để cập nhật lại dữ liệu đã mất (các báo cáo định kỳ, báo cáo cuối kỳ) bị xóa từ ngày 16/01/2013 đến 29/01/2013.

Xin chân thành cảm ơn!