Print This Post

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2018

Ngày 23/10/2018, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 04 đề tài thuộc Chương trình hợp tác giữa Quỹ và Hội đồng nghiên cứu Anh quốc RCUK được tài trợ thực hiện từ năm 2018 (Quyết định số 185/QĐ-HĐQL-NAFOSTED).

Danh mục các đề tài được phê duyệt

Sau khi tổ chức rà soát kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên theo quy định hiện hành, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cũng đã phê duyệt kinh phí tài trợ cho 04 đề tài này tại Quyết định số 11/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 21/1/2019. Trong thời gian tới, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng.


Chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác chung của Vương quốc Anh với các nước Đông Nam Á qua Quỹ Newton và được triển khai theo Biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết vào năm 2016 giữa hai bên. Đến nay, chương trình đã mở 02 đợt tiếp nhận hồ sơ với các chủ đề: Ô nhiễm không khí và sức khỏe con người, Tài nguyên nước, Đất than bùn và rừng ngập mặn nhiệt đới (năm 2016); Tác động của tai biến thiên nhiên trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (năm 2017). Đồng thời, với đợt tiếp nhận hồ sơ năm 2017, Quỹ và các đối tác là Hội đồng nghiên cứu về Môi trường (NERC) và Hội đồng nghiên cứu về Kinh tế và Xã hội (ESRC) trực thuộc RCUK cũng mở rộng ưu tiên tới các nghiên cứu liên ngành giữa lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Các đề tài được tài trợ có thời gian thực hiện từ 24 – 36 tháng.

Quỹ Newton hợp tác với 17 quốc gia nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội tại các quốc gia này vì mục tiêu phát triển bền vững. Quỹ có tổng kinh phí 735 triệu bảng từ Chính phủ Anh và nguồn đóng góp đối ứng từ các nước đối tác đến năm 2021. Về phía Vương quốc Anh, Quỹ Newton do Bộ Doanh nghiệp, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp (BEIS) quản lý và được 7 tổ chức chuyên môn triển khai trực tiếp.