Print This Post

Thông báo về sự cố mạng

Kính gửi các Chủ nhiệm đề tài, các nhà khoa học, các tổ chức chủ trì và toàn thể người sử dụng dịch vụ trên website của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

Chiều tối ngày 3/04/2014 đường cáp quang kết nối mạng internet từ nhà cung cấp đến Quỹ PTKH&CN QG đã bị đứt bên ngoài nên tình trạng truy cập dịch vụ website của Quỹ bị gián đoạn.

Đến sáng ngày 07/04/2014 hệ thống dịch vụ của Quỹ mới được khôi phục trở lại bình thường.

Kính mong Quý người dùng thông cảm!