Thông báo về việc chỉnh sửa thuyết minh đề cương và ký hợp đồng thực hiện đề tài NCCB do Quỹ phê duyệt tài trợ năm 2022

Ngày 26 tháng 06 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục kinh phí 190 đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và 83 đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ phê duyệt tài trợ năm 2022. Tổng kinh phí tài trợ đợt này là 244,533 […]

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2023

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch triển khai chương trình tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2023 như sau: 1. Kế hoạch thực hiện Tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h30 ngày 7/6/2023 đến 17h00 ngày 08/8/2023 Đánh giá xét chọn: tháng 8-10/2023 Công bố kết quả xét chọn: tháng 11/2023 Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: dự kiến Quý I/2024 […]

Thông báo về việc điều chỉnh mẫu thuyết minh đề cương đề nghị tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023

Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN về việc hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư 02). Thông tư có hiệu lực từ ngày 23/6/2023 (Thông tư tải tại đây). Nội dung Thông […]

Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tuyển dụng

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) có nhu cầu tuyển dụng 05 cán bộ hợp đồng, cụ thể như sau: – Chuyên viên Quản lý khoa học: 02 người – Chuyên viên Hợp tác quốc tế: 01 người – Kế toán: 01 người – Chuyên viên Văn thư, lưu trữ: 01 người Mô tả cụ thể các vị trí tại đây Các cá nhân có nhu cầu đăng ký cần chuẩn bị 01 bộ hồ […]

Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2023

Ngày 23/5/2023, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã ký Quyết định số 12/QĐ-HĐQL-NAFOSTED  phê duyệt danh mục 05 đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO được Quỹ tài trợ năm 2023. Danh sách các đề tài được phê duyệt tại đây. Cơ quan điều hành Quỹ hiện đang làm các thủ tục trình Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí cho […]

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch triển khai chương trình tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023 như sau: 1. Kế hoạch thực hiện Tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h30 ngày 04/5/2023 đến 17h00 ngày 30/6/2023 Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 18/7/2023 Đánh giá xét chọn: tháng 7-10/2023 Công bố kết quả xét chọn: tháng 11/2023 […]

Hội thảo khoa học “Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học công nghệ trình độ cao ở các trường đại học”

Ngày 15/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KH&CN và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu KH&CN trình độ cao ở các trường đại học”. Tham dự Hội thảo có Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn […]

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KHCN và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu KHCN trình độ cao ở các trường Đại học

Nhằm mục đích tạo diễn đàn trao đổi với các nhà khoa học, nhà quản lý về việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN), phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu KH&CN trình độ cao ở các trường Đại học theo Nghị định 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Quỹ) dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học “Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KHCN và phát triển nguồn nhân lực nghiên […]

Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ III họp phiên thứ 7

Tháng 3/2023, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tổ chức phiên họp thứ 7 của Hội đồng quản lý Quỹ (HĐQL) nhiệm kỳ III. Phiên họp do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch HĐQL Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia chủ trì. Tham gia phiên họp có các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ và Lãnh đạo Cơ quan điều hành Quỹ. Toàn cảnh phiên họp Tại phiên họp, Ông Phạm […]

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt làm việc với Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khoa học Đề án “Nghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam”

Ngày 23/03/2023, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã có buổi làm việc với đại diện Ban chủ nhiệm, Hội đồng khoa học Đề án “Nghiên cứu, Biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam”. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang, đại diện Lãnh đạo Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ). […]

1 3 4 5 6 7 60