Print This Post

Thông báo gia hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG

Ngày 13/7/2023, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG, theo đó thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 14/7/2023 đến hết 17h00 (giờ Việt Nam) ngày 29/9/2023.

Để các nhà khoa học có thời gian hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài đến 17h00 ngày 06/10/2023 (thứ Sáu).

Chi tiết về hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia chương trình xin xem tại thông báo đã đăng tải trước đó tại đây.

Trân trọng thông báo để các tổ chức KHCN/cá nhân nhà khoa học được biết.

Tin: NAFOSTED