Print This Post

Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra, xác nhận kinh phí sử dụng năm 2022 đối với các tổ chức chủ trì đề tài do NAFOSTED tài trợ

Theo kế hoạch hàng năm, để tổng hợp số liệu lập báo cáo quyết toán và làm căn cứ nghiệm thu thanh lý đối với đề tài đã kết thúc, Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) sẽ tiến hành kiểm tra, xác nhận kinh phí sử dụng đến hết năm 2022 tại các tổ chức chủ trì đề tài do Quỹ tài trợ. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Kế hoạch thực hiện

– Thời gian: Từ ngày 1/3/2023 –25/5/2023

– Nội dung: Kiểm tra, xác nhận kinh phí sử dụng năm 2022 đối với các đề tài do Quỹ tài trợ.

2. Thành phần tham dự:

– Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia: 01 Lãnh đạo CQĐH Quỹ, lãnh đạo phòng Tài chính kế toán (theo phân công của Lãnh đạo Quỹ), các thư ký tài chính, thư ký hành chính (trong trường hợp cần thiết);

Tổ chức chủ trì đề tài: 01 Lãnh đạo tổ chức chủ trì, đại diện các phòng Tài chính kế toán, Quản lý khoa học;

3. Tiếp nhận báo cáo của các tổ chức chủ trì

– Đơn vị chủ trì lập báo cáo theo mẫu (Phụ lục 01 và Phụ lục 02 – Tải tại đây).

– Hình thức nộp:

+ Báo cáo bản điện tử của đơn vị chủ trì đề tài đề nghị thực hiện gửi trên Hệ thống quản lý đề tài dành cho Tổ chức chủ trì.

Đối với đơn vị chủ trì đã được cung cấp tài khoản truy cập hệ thống, vui lòng truy cập hệ thống và thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để nộp báo cáo.

Đối với đơn vị chủ trì chưa có tài khoản truy cập hệ thống, vui lòng thực hiện gửi đề nghị cung cấp tài khoản theo thông báo tại đường linkhttps://nafosted.gov.vn/trien-khai-he-thong-theo-doi-ho-so-de-tai-do-nafosted-tai-tro-danh-cho-cac-to-chuc-chu-tri/

(Hướng dẫn cụ thể gửi báo cáo bản điện tử trên hệ thống quản lý xem bên dưới)

– Thời hạn đơn vị nộp báo cáo: 07 ngày trước lịch làm việc dự kiến của Quỹ tại của đơn vị.

Quỹ sẽ xác nhận lịch kiểm tra chính thức và kế hoạch làm việc đối với đơn vị nộp báo cáo đầy đủ, đúng mẫu quy định.

Trong trường hợp các tổ chức chủ trì cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Tài chính Kế toán

Điện thoại: 024 39367750 (số máy lẻ 411, 403, 404 hoặc 405)

——

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN GỬI BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ CÁC ĐỀ TÀI TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỀ TÀI TRỰC TUYẾN DÀNH CHO TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

BƯỚC 1: Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản được cấp tại địa chỉ: https://e-services.nafosted.gov.vn/

BƯỚC 2: Truy cập vào mục “Báo cáo tài chính” trên thanh menu

BƯỚC 3: Thực hiện bấm vào mục “Báo cáo” tại cột thao tác để điền thông tin và file báo cáo

BƯỚC 4: Sau khi ghi dữ liệu, thông tin và file báo cáo sẽ được hiện thị trên tiến trình xử lý

Trong trường hợp cần chỉnh sửa sẽ thực hin trực tiếp trên hệ thống, cán bộ xử lý của Quỹ và cán bộ xử lý của tổ chức chủ trì sẽ thực hiện trao đổi thông qua báo cáo và tiến trình trên.

Tin: Phòng Tài chính – Kế toán