Thông báo phê duyệt kinh phí (đợt 1) đề tài NCCB trong KHTN năm 2014

Ngày 20 tháng 1 năm 2015, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục kinh phí (đợt 1) đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ. Hiện tại, Cơ quan điều hành Quỹ đang gửi thông báo, Quyết định phê duyệt kinh phí tới các Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề […]

Thông báo về phê duyệt danh mục đề tài Việt-Đức

Ngày 15/1/2015, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 01 đề tài hợp tác song phương Việt-Đức được Quỹ tài trợ năm 2014 (Xem Quyết định số 07/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí đề tài thuộc Danh mục nêu trên (dự kiến trong tháng 1/2015). Sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề […]

Thông báo về việc xác nhận kinh phí đề tài do Quỹ tài trợ

Theo kế hoạch hàng năm để tổng hợp số liệu lập báo cáo Quyết toán và căn cứ để cấp tiếp kinh phí triển khai đề tài theo tiến độ hợp đồng, Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Quỹ) sẽ tiến hành kiểm tra xác nhận quyết toán kinh phí các đề tài do Quỹ tài trợ. Để việc xác nhận kinh phí đề tài được thuận lợi, nhanh chóng, đề nghị […]

Thông báo phê duyệt đợt 1 “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2014

Ngày 24/11/2014, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 1) 197 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2014 (Quyết định số 122/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ (Đợt 1) 1 Toán học […]

Danh mục các đề tài NCCB trong KHXH & NV do Quỹ tài trợ năm 2014

Ngày 27 tháng 10 năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 75 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2014 theo Quyết định số 109/QĐ-HĐQL-NAFOSTED. Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê […]

Thông báo về việc báo cáo định kỳ đề tài KHXH 2013

Theo Quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài đã triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2013, Quỹ đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo […]

Học bổng Song phương Bỉ 2015-2016

Học bổng song phương Bỉ là học bổng của chính phủ Bỉ dành cho các cán bộ trẻ tuổi trên mọi miền đất nước Việt Nam mong muốn theo học các khoá đào tạo thạc sỹ tại các trường đại học của Bỉ nhằm tiếp thu kiến thức và chuyên môn mới để đóng góp vào sự phát triển của nước nhà. Chương trình Học bổng song phương năm học 2015-2016 đã bắt đầu mở. Dự kiến sẽ có 30 suất học bổng thạc sỹ toàn phần được cấp. Hồ […]

Quỹ Newton thông báo chương trình hỗ trợ hợp tác nghiên cứu ngăn hạn tại Vương quốc Anh

Hạn nộp hồ sơ: 22-24/10/2014 Quỹ Newton là một chương trình hợp tác phát triển chính thức về khoa học và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh trong thời gian 5 năm bắt đầu từ năm 2014. Trong khuôn khổ Quỹ Newton, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đang phối hợp với Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) và Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng […]

Cơ hội nộp hồ sơ chương trình trao đổi nghiên cứu (Travel Grants) “Kết nối các nhà khoa học trẻ” do Hội đồng Anh tổ chức

(Lưu ý: các đề xuất nộp cho British Council Travel Grants có thể sẽ được xem xét thụ hưởng hỗ trợ của Quỹ NAFOSTED) Hội đồng Anh xin được phép nhắc lại về việc nộp hồ sơ chương trình trao đổi nghiên cứu “Kết nối các nhà khoa học trẻ”.  Chương trình sẽ kết thúc việc nhận hồ sơ vào ngày 30/9/2014. Được triển khai theo dự án Quỹ Newton*, chương trình “Kết nối các nhà khoa học trẻ” là […]

Thông báo về việc cấp kinh phí năm 2014

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo: Hiện nay, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc đã được Bộ Tài chính  cấp vốn ngân sách bổ sung năm 2014. Do vậy, Qũy sẽ cấp kinh phí  năm 2014 cho các đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Qũy tài trợ. Thời gian cấp kinh phí: Từ 03 – 30/9/2014 Các nhiệm vụ cấp kinh phí: Đề tài NCCB trong KHTN […]

1 16 17 18 19 20 22