Thông báo về việc giới thiệu và đề xuất danh sách Hội đồng khoa học ngành trong KHTN&KT nhiệm kỳ 2015-2017

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tổ chức thành lập Hội đồng khoa học ngành (HĐKH) trong khoa học tự nhiên nhiệm kỳ mới (2015-2017). Để có cơ sở lựa chọn HĐKH mới, kính mời các nhà khoa học quan tâm giới thiệu/tự giới thiệu bản thân hoặc các nhà khoa học khác (đáp ứng đủ điều kiện) tham gia HĐKH nhiệm kỳ mới. Nhiệm vụ  của Hội đồng khoa học: Hội đồng khoa học […]

Thông báo phê duyệt đợt 2 “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2014”

Ngày 9/3/2015, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 2) 33 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2014 (Quyết định số 31/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ (Đợt 2) 1 Toán học […]

Thông báo về việc tổ chức giải thưởng Tạ Quang Bửu 2015

1.  Mục đích, ý nghĩa Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển. 2. Các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng Tạ […]

Qũy Newton thông báo chương trình hợp tác hỗ trợ nghiên cứu ngắn hạn tại Vương Quốc Anh

03/03/2015 – 09:34 Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đang phối hợp với Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) triển khai chương trình hợp tác “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh” trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Viện Hàn lâm Anh quốc sẽ tài trợ toàn phần cho một số đề xuất hợp tác […]

Thông báo về việc báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2012 và 2013

Theo Quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài năm 2012 (36 tháng) và năm 2013, Quỹ đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ về tiến độ, […]

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia dự án “đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp đợt I/2015

Ngày 10 tháng 2 năm 2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ chính thức tổ chức lễthông báo mời nộp nhận hồ sơ đăng ký tiểu dự án (Đợt 1) củaDự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (Vietnam Inclusive Innovation Project – VIIP). Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay ưu đãi 55 […]

Thông báo về việc nghiệm thu và gia hạn thời gian thực hiện đối với đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Trong thời gian vừa qua, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã nhận được các công văn/đơn đề nghị gia hạn của các chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì gửi chậm so với quy định (sau thời điểm kết thúc hợp đồng). Quỹ xin thông báo và đề nghị các chủ nhiệm đề tài, tổ chức chủ trì lưu ý thực hiện việc nghiệm thu và gia hạn thời gian thực hiện […]

Thông báo phê duyệt kinh phí (đợt 1) đề tài NCCB trong KHTN năm 2014

Ngày 20 tháng 1 năm 2015, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục kinh phí (đợt 1) đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ. Hiện tại, Cơ quan điều hành Quỹ đang gửi thông báo, Quyết định phê duyệt kinh phí tới các Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề […]

Thông báo về phê duyệt danh mục đề tài Việt-Đức

Ngày 15/1/2015, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 01 đề tài hợp tác song phương Việt-Đức được Quỹ tài trợ năm 2014 (Xem Quyết định số 07/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí đề tài thuộc Danh mục nêu trên (dự kiến trong tháng 1/2015). Sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề […]

Thông báo về việc xác nhận kinh phí đề tài do Quỹ tài trợ

Theo kế hoạch hàng năm để tổng hợp số liệu lập báo cáo Quyết toán và căn cứ để cấp tiếp kinh phí triển khai đề tài theo tiến độ hợp đồng, Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Quỹ) sẽ tiến hành kiểm tra xác nhận quyết toán kinh phí các đề tài do Quỹ tài trợ. Để việc xác nhận kinh phí đề tài được thuận lợi, nhanh chóng, đề nghị […]

1 18 19 20 21 22 25