Kế hoạch ký hợp đồng và cấp kinh phí cho các đề tài NCCB trong KHTN được tài trợ năm 2012

Hiện nay, Cơ quan Điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã hoàn tất việc rà soát kinh phí 202 đề tài NCCB đã được Hội đồng Quản lý Quỹ ký phê duyệt trong danh mục tài trợ năm 2012, đồng thời Quỹ đã được Bộ Tài chính phê duyệt kinh phí đợt tiếp theo của năm 2012 để cấp cho các đề tài. Theo kế hoạch dự kiến, Quỹ sẽ gửi thông báo đến […]

Kế hoạch ký hợp đồng và cấp kinh phí cho các đề tài NCCB trong KHTN được tài trợ năm 2012

KẾ HOẠCH KÝ HỢP ĐỒNG VÀ CẤP KINH PHÍ CHO CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHTN ĐƯỢC TÀI TRỢ NĂM 2012 Hiện nay, Cơ quan Điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã hoàn tất việc rà soát kinh phí 202 đề tài NCCB đã được Hội đồng Quản lý Quỹ ký phê duyệt trong danh mục tài trợ năm 2012, đồng thời Quỹ đã được Bộ Tài chính phê duyệt kinh phí […]

Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013

Ngày 07/1/2013, tại Hà Nội, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013. Tới dự Hội nghị có TS. Lê Đình Tiến – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, đại diện của nhiều đơn vị thuộc Bộ KH&CN cùng toàn thể cán bộ, […]

Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia trân trọng thông báo: Kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2012, trụ sở làm việc chính thức của Quỹ chuyển về Tầng 4, Số 39 Trần Hưng Đạo, Phường Hàng Bài, Hà Nội. Thông tin liên lạc với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia: * Số điện thoại: – Thường trực: 04.3936.7750; 04.3936.9502; 04.3936.9503 * Hộp thư điện tử: nafosted@most.gov.vn. * Website: www.nafosted.gov.vn. Tất cả […]

Thông báo nhận hồ sơ đề nghị vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO VAY VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia thông báo nhận hồ sơ đề nghị vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia để thực hiện các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội do các tổ chức […]

Thông báo phê duyệt đợt 1 “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2012”

Ngày 24/9/2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 1) 202 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2012 (Quyết định số 33/QĐ-HĐQLQ). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ (Đợt 1) 1 […]

Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí cho DN thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ theo NĐ 119/1999/NĐ-CP của CP thực hiện từ năm 2013

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia thông báo nhận hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ thực hiện từ năm 2013 Thời gian tiếp nhận hồ sơ để xét duyệt đợt này là trước ngày 30/11/2012. Các hồ sơ nhận được sau thời hạn này sẽ được xét chọn vào đợt sau. 1. Mục tiêu hỗ trợ kinh […]

Hội nghị giới thiệu các chương trình tài trợ của Quỹ Nafosted tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ

Trong các ngày từ 29 đến 31 tháng 8 năm 2012, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức giới thiệu các chương trình tài trợ của Quỹ tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 60 nhà khoa học, nhà quản lý của Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Viện Nghiên cứu kinh tế nhiệt đới và môi trường TP. HCM, Trung […]

Tin về đợt tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ NCCB trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2013

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã kết thúc đợt tiếp nhận hồ sơ NCCB trong KHXH&NV vào ngày 14 tháng  9 năm 2012 với tổng số 139 hồ sơ từ 76 tổ chức KHCN đề xuất Quỹ xem xét tài trợ thực hiện bắt đầu từ năm 2013, cụ thể theo các nhóm ngành, liên ngành: – Triết học, Chính trị học, Tôn giáo học, Xã hội học: 25 hồ sơ – Kinh tế học: […]

Hội nghị Giới thiệu chương trình tài trợ tại Bình Định

Nằm trong kế hoạch tuyên truyền về các chương trình tài trợ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), ngày 17 tháng 8 năm 2012, tại Sở Khoa học công nghệ tỉnh Bình Định, Cơ điều hành Quỹ NAFOSTED phối hợp với Quỹ phát triển khoa học công nghệ Bình Định đã tổ chức Hội nghị Giới thiệu các chương trình tài trợ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đối […]

1 52 53 54 55 56 60