Danh sách đề tài khoa học tự nhiên năm 2012 (đợt I)

Ngày 24/9/2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 1) 202 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2012 (Quyết định số 33/QĐ-HĐQLQ). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ (Đợt 1) 1 […]

Thành lập Ban Kiểm soát Quỹ phát triển KH&CN quốc gia

Nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý và điều hành, vừa qua, Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã bổ nhiệm Ban Kiểm soát Quỹ gồm các thành viên: –       Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Vụ Phó Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN – Trưởng Ban Kiểm soát –       Ông Nguyễn Hữu Quân – Trưởng Phòng Thanh tra 2, Bộ KH&CN – Ủy viên –       Bà Đào Thị Minh Nguyệt – Chuyên […]

Danh sách đề tài khoa học xã hội và nhân văn năm 2013

Ngày 24 tháng 12 năm 2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục 95 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2013 (Quyết định số 44/QĐ-HĐQLQ). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: DANH MỤC […]

Thông báo khắc phục sự cố

Kính gửi các chủ nhiệm đề tài, các cơ quan chủ trì, các nhà khoa học. Hiện tại hệ thống ứng dụng trực tuyến của Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (Nafosted) đang sử dụng dịch vụ server của VDC ONLINE để đảm bảo tính liên tục thông tin và an toàn dữ liệu. Ngày 29/01/2013 hệ thống dịch vụ bị lỗi dẫn đến các dữ liệu từ ngày 16/01/2013 đến ngày 29/01/2013 bị xóa (cả […]

Danh sách đề tài khoa học xã hội và nhân văn năm 2013

Ngày 24 tháng 12 năm 2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục 95 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2013 (Quyết định số 44/QĐ-HĐQLQ). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: DANH MỤC […]

Thông báo về việc phê duyệt danh mục đề tài NCCB trong KHXH&NV được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2013

Ngày 24/12/2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2013 kèm theo Quyết định số 44/QĐ-HĐQLQ Danh mục các đề tài – Tải file

Kế hoạch ký hợp đồng và cấp kinh phí cho các đề tài NCCB trong KHTN được tài trợ năm 2012

Hiện nay, Cơ quan Điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã hoàn tất việc rà soát kinh phí 202 đề tài NCCB đã được Hội đồng Quản lý Quỹ ký phê duyệt trong danh mục tài trợ năm 2012, đồng thời Quỹ đã được Bộ Tài chính phê duyệt kinh phí đợt tiếp theo của năm 2012 để cấp cho các đề tài. Theo kế hoạch dự kiến, Quỹ sẽ gửi thông báo đến […]

Kế hoạch ký hợp đồng và cấp kinh phí cho các đề tài NCCB trong KHTN được tài trợ năm 2012

KẾ HOẠCH KÝ HỢP ĐỒNG VÀ CẤP KINH PHÍ CHO CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHTN ĐƯỢC TÀI TRỢ NĂM 2012 Hiện nay, Cơ quan Điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã hoàn tất việc rà soát kinh phí 202 đề tài NCCB đã được Hội đồng Quản lý Quỹ ký phê duyệt trong danh mục tài trợ năm 2012, đồng thời Quỹ đã được Bộ Tài chính phê duyệt kinh phí […]

Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013

Ngày 07/1/2013, tại Hà Nội, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013. Tới dự Hội nghị có TS. Lê Đình Tiến – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, đại diện của nhiều đơn vị thuộc Bộ KH&CN cùng toàn thể cán bộ, […]

Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia trân trọng thông báo: Kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2012, trụ sở làm việc chính thức của Quỹ chuyển về Tầng 4, Số 39 Trần Hưng Đạo, Phường Hàng Bài, Hà Nội. Thông tin liên lạc với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia: * Số điện thoại: – Thường trực: 04.3936.7750; 04.3936.9502; 04.3936.9503 * Hộp thư điện tử: nafosted@most.gov.vn. * Website: www.nafosted.gov.vn. Tất cả […]

1 51 52 53 54 55 59