Thông tin tuyển dụng

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia https://nafosted.gov.vn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Tên giao dịch quốc tế là National Foundation for Science and Technology Development, viết tắt là NAFOSTED) được thành lập và hoạt động theo Điều lệ do Chính phủ ban hành. Quỹ trực thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và […]

Tin về đợt tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ NCCB trong KHTN năm 2012

Ngày 25/4/2012, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã kết thúc đợt tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2012 với tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 386 hồ sơ, trong đó: Ngành Toán học:                        20 hồ sơ Ngành Tin học:                           42 hồ sơ Ngành Vật lý:                               82 hồ sơ Ngành Hóa học:                         77 hồ sơ Ngành Khoa học […]

Thông báo kết quả xét chọn đề tài NCCB trong KHXH&NV thực hiện từ năm 2012

Căn cứ ý kiến đánh giá của các chuyên gia, kết luận tư vấn của Hội đồng khoa học ngành, liên ngành và các quy định hiện hành, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã quyết định phê duyệt các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được tài trợ thực hiện từ năm 2012. (xem danh sách tại đây) Cơ quan điều hành Quỹ đã gửi thư thông […]

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia: “Không bằng lòng với những thành công hiện tại”

Ngày 14/4/2012, phiên thảo luận với các thành viên thường trực của 7 HĐKH ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên do Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì đã diễn ra trong không khí trao đổi thẳng thắn, xây dựng nhằm lấy ý kiến các chuyên gia đầu ngành về các vấn đề phát sinh, giải pháp thực hiện trong quá trình triển khai tài trợ các đề tài […]

Thông báo giới thiệu và đề xuất danh sách Hội đồng khoa học ngành trong KHTN nhiệm kỳ 2012-2015

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Quỹ PTKHCNQG) tổ chức thành lập Hội đồng khoa học ngành (HĐKH) trong khoa học tự nhiên nhiệm kỳ mới (2012-2015). Để có cơ sở lựa chọn HĐKH mới, kính mời các nhà khoa học quan tâm giới thiệu/tự giới thiệu bản thân hoặc các nhà khoa học khác (đáp ứng đủ điều kiện) tham gia HĐKH nhiệm kỳ mới. Nhiệm vụ  của Hội đồng khoa học: Xác định các […]

Kiểm tra, xác nhận kinh phí sử dụng và quyết toán năm 2011 của các đề tài NCCB trong Khoa học tự nhiên

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đang thực hiện kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí năm 2011 của 476 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên trên toàn quốc. Trong tháng 2 và tháng 3, các cán bộ của Quỹ phối hợp cùng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ KHCN đã trực tiếp tới các tổ chức chủ trì để kiểm tra, đối chiếu hồ sơ chứng từ, lập […]

Thông báo phê duyệt đợt 2 “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ” thực hiện từ năm 2012

Ngày 12/3/2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt đợt 2 Danh mục 73 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2012 (Quyết định số 12/QĐ-HĐQLQ). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây: STT Mã số Tên đề tài […]

Thông báo kết quả đánh giá nghiệm thu (đợt 1) đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2009

Từ ngày 09/2/2012 đến 05/03/2012, các Hội đồng khoa học ngành đã họp nghiệm thu đánh giá kết thúc đợt 1 cho 129 đề tài NCCB trong KHTN do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2009 (không bao gồm các đề tài 36 tháng hoặc đề tài đã gia hạn). Kết quả đánh giá nghiệm thu đợt 1 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm […]

Hội nghị giới thiệu về các chương trình tài trợ của Quỹ và hướng dẫn tài chính đối với việc thực hiện và quản lý đề tài tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 09/03/2012, tại trường Đại học Quốc tế – Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức hội nghị giới thiệu về các chương trình tài trợ của Quỹ và hướng dẫn tài chính đối với việc thực hiện và quản lý đề tài. Tới tham dự hội nghị có  PGS. TS. Hồ Thanh Phong, hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế, PGS.TS Hoàng Dũng, trưởng phòng […]

Thông báo về việc báo cáo giữa kỳ đối với các đề tài NCCB trong KHXH&NV bắt đầu thực hiện từ năm 2011

Theo Quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài đã phê duyệt tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2011, Quỹ đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài […]

1 50 51 52 53 54 56